Ebeveyn Davranış Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurtulmuş, Z. (2010). Bilim ve sanat merkezine devam eden üstün yetenekli çocukların ailelerine verilen bilgisayar temelli eğitimin aile bireylerinin aile ilişkilerini algılamalarına ve çocukların mükemmeliyetçilik düzeylerine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep KURTULMUŞ
Geçerlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı=0,952 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ebeveyn Davranış Değerlendirme Formu 42 maddeden oluşmaktadır ve tek boyutludur.
“Çocuğuma düzenli, etkin çalışma becerilerini nasıl geliştirebileceğini öğretebiliyorum”
“Çocuğumun özel gruplar yada kamu kurumlarınca verilen ders ve etkinliklerden yararlanmasını sağlıyorum”
“Çocuğumun okumasında ve izlemesinde yarar gördüğüm kitap ve yayınları bulmasında, ona yardımcı oluyorum.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Her zaman – 5= Hiç bir zaman
İletişim: