Florida Cinsel Öykü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öksüz, E. ve Malhan S. (2005). Florida Cinsel Öykü Ölçeği Türkçe uyarlamasının güvenilirlik ve geçerlilik analizi. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 25(2), 204-212.

Sorumlu Yazar: 
Ergün Öksüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronach alfa değeri 0.79 olarak bulunmuştur.

20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: