Resimli Öykü Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, A., ve Gönen, M. S. (2020). Resimli Öykü Kitaplarını Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 88-116. http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042220

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Deniz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: