Fiziksel Saygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaçam, A. ve Pulur, A. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algısı, akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel saygı düzeylerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-22.

Sorumlu Yazar: 
Aydın Karaçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: