Sporda Karşıt Görüşe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülle, M. (2018). Sporda Karşıt Görüşe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29), 262-279.

Sorumlu Yazar: 
Mahmut Gülle
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: