Örgüt Temelli Öz-Saygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akalın, Ç. (2006). Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde çalışanların algıladığı örgütsel destek ve ara bir değişken olarak örgüt temelli öz-saygı (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Çisil Akalın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: