Farklılıklara Saygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekmişoğlu, M. (2007). Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı kavramı hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekz Mart Üniversitesi, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: