7-günlük Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (7-g FADA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, A. ve Turnagöl, H. H. (2007). Çalışan bireylerde üç farklı fiziksel aktivite ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 68-84.

Sorumlu Yazar: 
Ayda Karaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 boyut
İş
İş dışı
Serbest zaman
Ev
Hafif (oturma)
Orta (ayakta)
Temizlik
TV
Ulaşım
Merdiven
Spor
Uyku

Derecelendirme: 
İletişim: