Fizik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezgin-Selcuk, G. ve Özkan, G. (2014). Lise öğrencilerinin fizik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 101-127.

Sorumlu Yazar: 
Gamze Sezgin Selçuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

28 madde ve 2 alt boyut
Derinsel Yaklaşım (19 m): Fizik dersinde araştırma konuları verilsin isterim.
Yüzeysel Yaklaşım (11 m): Fizik dersini çalışırken ezberlemeyi tercih ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: