Fizik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Süzük, E. (2019). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği II’nin Türkçe’ye ve fiziğe uyarlanması: Fizik Motivasyon Ölçeği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 126-141. https://doi.org/10.35346/aod.626185

Sorumlu Yazar: 
Erol Süzük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Öğrendiğim fizik yaşantımla ilişkilidir.
2. Fizik sınavlarında diğer öğrencilerden daha başarılı olmak isterim.
3. Fizik öğrenmek ilginçtir.
Toplam 25 madde

Derecelendirme: 
Beşli Likert tipi “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, “Bazen”, “Genellikle”, “Her zaman”
İletişim: