Fen Merak Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Serin, G. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerin Fene Karşı Meraklarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 237-252.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Serin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: