Fen Öğrenimi Anlayışları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bahçivan, E.,ve KApucu, S. (2014). Adaptation of conceptions of learning science questionnaire into Turkish and science teacher candidates’ conceptions of learning science. European Journal of Science and Mathematics Education, 2(2), 106-118.

Sorumlu Yazar: 
Eralp Bahçivan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: