Biyoloji Laboratuvarı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzel, N. (2008). Bilimsel etkinliklerin biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerisine, kavram başarısına ve tutumuna etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nurcan UZEL
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulurken, yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

güvenirlik katsayısı (Cronbach α) 0,93 olarak ifade edilmiştir.

1. Laboratuvarda deney yapmak kendime olan güvenimi artırır.
2. Laboratuvar derslerinde çok yetenekliyimdir.
3. Laboratuvar derslerinde başarısız olmaktan ve hata yapmaktan
korkarım.
4. Laboratuvar derslerine hazırlanırken sıkıntı ve endişe duyarım.
5. Biyoloji deneyleri ile ilgili daha çok bilgi edinmek isterim.
6. Daha uzun süre laboratuvar çalışması yapmak isterim.
7. Laboratuvarda deney yapmak beni her zaman korkutur.
8. Laboratuvarda deney yapmak bana zaman kaybı olarak gelir.
9. Laboratuvarda yapılan çalışmaların öğrenmemi kolaylaştırdığını
düşünürüm.
10. Her dersi laboratuvarda yapmak isterim.
11. Laboratuvar ders saatlerinin artırılması çok önemlidir.
12. Laboratuvarda deney yaparken zaman çok zevkli geçer.
13. Laboratuvar dersleri biyoloji öğrenimi için gerekli değildir.
14. Laboratuvar çalışmaları sistemli düşünme yeteneği kazandırır.
15. Laboratuvar dersleri bilgi ve yeteneğimi göstermemi sağlar.
16. Biyoloji laboratuvar derslerinin mesleğime katkısı yoktur.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi ( 5=tamamen ktılıyorum – 1=kesinlikle katılmıyorum )