Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bıkmaz, F. H. (2002) Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 197-210.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: