Fen Konularına Yönelik İlgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Laçin Şimşek, C. ve Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 28-41.

Sorumlu Yazar: 
Canan Laçin Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: