Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koyunlu Unlu, Z., Dokme, I., & Unlu, V. (2016). Adaptation of the science, technology, engineering, and mathematics career interest survey (STEM-CIS) into Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36,
http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.2

Sorumlu Yazar: 
İlbilge Dökme
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 44 madde
Fen (11 m):
Teknoloji (11 m):
Mühendislik (11 m):
Matematik (11 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= strongly disagree – 5= strongly agree)
İletişim: