Fen Eğitiminde Problem Çözme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, M. ve Aral, N. (2014). Fen eğitiminde problem çözme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim ve Bilim, 39(176), 267-278.

Sorumlu Yazar: 
Merve Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 16 madde
Fen ve Doğa Olayları ile İlgili Problemler (9 m):
Materyal Kullanımı ile İlgili Problemler (6 m):

Derecelendirme: 
İletişim: