Fen Öğretiminde Öz- Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hazır- Bıkmaz, F. (2002). Fen Öğretiminde Öz- yeterlik İnancı Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(2), 197-210.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Hazır Bıkmaz
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda, Türkçe ölçeğin orijinal ölçek gibi iki faktörlü olduğu, ancak orijinal ölçekte 23 olan madde sayısının, Türkçe ölçekte 21 olduğu ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütünü için alfa değeri .85’tir.

Ölçek 21 madde iki faktörlü yapıdadır.
1m: Fen dersi için sürekli olarak daha iyi öğretim yolları bulacağım.
21m: Öğrencileri fen alanına yönlendirme konusunda ne yapacağımı bilmiyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: