Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarının İçeriğine ve Öğrenci Kabulüne Yönelik Kalite Standartları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A., ve Aydın, S. (2019). Fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarının içeriğine ve öğrenci kabulüne yönelik kalite standartlarının belirlenmesi: Ölçek geliştirme ve uygulama çalışması. Online Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 44-65.

Sorumlu Yazar: 
Adem Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: