Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdoğan, M. ve Uşak, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 35-54.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Erdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 71 madde
Yönetim, Olanaklar ve Bilgi Kaynağı (26 m): Bilgi kaynağı olarak fakülte panoları tatmin edicidir.
Öğretim Elemanları (17 m): Bölüm öğretim elemanları problemlerime yeterli destek vermektedirler.
Laboratuar ve Olanaklar (14 m): Laboratuardaki personel sayısı yeterlidir.
Sınıf Ortamı (6 m): Dersliklerdeki teknolojik imkânlar tatmin edicidir.
Beceri Gelişimi (8 m): Aldığım seçmeli ve zorunlu öğretmenlik formasyon derslerinin problem çözme becerimin gelişmesine katkısı vardır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)