Felç Öz Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Topçu, S., & Oğuz, S. (2018). Translation and validation study for the Stroke Self‐efficacy Questionnaire in stroke survivors. International journal of nursing practice, e12646.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Topçu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: