FATİH Projesi’nde Kullanılan Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımının Kabulü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çukurbaşı, B., İşbulan, O., & Kıyıcı, M. (2016). Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımının Kabulü: FATİH Projesine Eleştirel bir bakış. Eğitim ve Bilim, 41(188). doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6621

Sorumlu Yazar: 
Onur İşbulan
Geçerlik: 

Ölçeğin AFA ve DFA analizlerinde geçerli bir ölçek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam puan ve alt boyutlara göre bulunan güvenirlik katsayısına göre güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

1. Tablet kullanmak derslerdeki verimliliğimi arttırır.
2. Tablet kullanmak derslerdeki performansımı arttırır.
3. Tablet kullanmak derslerdeki etkinliğimi arttırır.
4. Tablet kullanmayı okul yaşantım ile ilgili işlerde yararlı buluyorum.
5. Tablet kullanımını öğrenmek benim için kolaydır.
6. Herhangi bir tableti kullanmak için yapmam gerekenler net ve anlaşılırdır.
7. Genel olarak tablet kullanımı benim için kolaydır.
8. Derslerimde tablet kullanmak benim için eğlenceli olabilir.
9. Derslerimde tablet kullanmak hoşuma gider.
10. Derslerimde tablet kullanmak beni mutlu eder.
11. Derslerimde tablet kullanmak istiyorum.
12. Gelecekte derslerimde tablet kullanmayı isterim.
13. Tabletleri günlük yaşantımda kullanmayı düşünüyorum.
14. Arkadaşlarımı da tablet kullanmaya teşvik edeceğim.
15. Öğrenim hayatımda kitapla beraber tablete de yer vereceğim.
16. Ödevlerimi tablet kullanarak yapacağım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: