Köy Enstitüleri’nde Yapılan Eğitim-Öğretim Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aykanat, Ş. (2008). Köy enstitüleri ile çoklu zeka ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Şükran AYKANAT
Geçerlik: 

Tutum ölçeği hazırlanırken, Prof. Dr. Ayfer Kocabaş ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Bümen’in yardımları alınmıştır. Ölçek
literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler ile benzer uygulamalara ilişkin yapılan alışmalardaki ölçme araçları incelenerek oluşturulmuştur.

Güvenirlik: 

Tutum ölçeğinin güvenirliği Cronbach Alpha yöntemiyle hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)