Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Ölçeği (FÖBÖYGÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çifçi, F. (2009). Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 633-650.

Sorumlu Yazar: 
Ferhat Çifçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 18 madde

Derecelendirme: 
7’li dereceleme
İletişim: