Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çabuk, B., ve Alisinanoğlu, F. (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305947

Sorumlu Yazar: 
Burcu ÇABUK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: