Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağın, A. E., Yücekaya., M. A. ve Güllü, M. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Yeterlikleri
Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(2), 200-21. doi: 10.17155/omuspd.839314

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Enes SAĞIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

*Uzaktan beden eğitimi dersinde Eğitim Bilişim Ağını (EBA) etkin bir şekilde kullanırım.
*Uzaktan beden eğitimi dersini eğlenceli hale getirebilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: