Facebook’ ta Duygularını İfade Etme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uçar, M. E. (2016). Facebook’ ta Duygularını İfade Etme Ölçeği geliştirme çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1),1-16.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ertuğrul Uçar
Geçerlik: 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda Facebook’u sevme, sahte adla Facebook’ta rahat olma ve Facebook’taki paylaşımlardan rahatsızlık olarak üç faktörde maddeler toplanmıştır.

Güvenirlik: 

Facebook’ta Duygularını İfade Etme Ölçeği için yapılan güvenirlik analizinde ise Cronbach Alpha .82 olarak bulunmuştur.

17 maddeden oluşan 3 boyutlu bir ölçektir.
Facebook’u Sevme (3m): Facebook’u çok seviyorum.
Sahte Adla Facebook’ta Rahat Olma (9m): Sahte adla internet kulanırken tanımadığım insanlarla konuşmak benim için kolaydır.
Facebook’taki Paylaşımlardan Rahatsızlık (15m): Facebook’ta insanların açık saçık küfürlü konuşmalarından rahatsızlık duyuyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: