Facebook’un Öğretmen Nitelikleri Üzerindeki Etki Ölçeği (FESTQ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Efendioğlu A. (2018). Teachers’ use of Facebook and teacher quality: developing a `Facebook Effect Scale on Teacher Quality (FESTQ)? from the perspective of PCK, TPACK, and lifelong learning frameworks. Educational Technology Research and Development, 1:1-27.

Sorumlu Yazar: 
Akın Efendioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: