Eve Geçiş: Preterm Ebeveyn Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zengin H, ve ark. Eve Geçiş: Preterm Ebeveyn Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021;6(1):31-43. http://dx.doi.org/10.26453/otjhs.811439

Sorumlu Yazar: 
Öznur Tiryaki
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: