Hastaneden Eve Geçiş Ölçeği (HEGÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alış, S. (2018). Gelişim geriliği riski altındaki prematüre bebeklerin hastaneden eve geçişinde anne gereksinimleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sıla Alış
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin madde toplam korelasyonlarının .800 ile
.588 arasında değiştiği belirlenmiştir. Madde silindiğinde de ölçeğin güvenirliğinin
artmadığı belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
Ölçek 5=Çok iyi, 4=Yeterince, 3=Biraz, 2= Az ve 1= Hiç olmak üzere 5‟li likert yapıdadır.
İletişim: