Geçiş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alış, S. (2017). Geçiş Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia içinde (s.282-292). Barcelona, Spain.

Sorumlu Yazar: 
Sıla Alış
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: