Evde Bakım Hizmetleri Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Duru, P., Örsal, Ö., Karadağ, E. (2015). Development of an Attitude Scale for Home Care. Research and Theory for Nursing Practice, 29(4),306-324.

Sorumlu Yazar: 
Pınar DURU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Evde bakım hizmetleri tutum ölçeği 5’li Likert tipinde, 3 alt ölçek içinde yer alan 29 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçekteki her bir madde 5’li likert tipinde (1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “biraz katılıyorum”, 4 “büyük ölçüde katılıyorum”, 5 “tamamen katılıyorum”) değerlendirilmektedir.
İletişim: 
PDF: