Evlat Sorumluluğu Beklentisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Er, E. ve Özen, Y. (2018). Evlat Sorumluluğu Beklentisi Ölçeği Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Social Sciences Studies Journal, 4 (18), 1865- 1875.

Sorumlu Yazar: 
Emine Er
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: