Preterm Bebeklerin Anneleri İçin Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aluş-Tokat, M., Elmas, Ç., Elmas, S., Okumuş, H., Öztürk-Haney, M., & Dennis, C.L. (2020). Psychometric Assessment of Turkish Modified Breastfeeding Self-Efficacy Scale for Mothers of Preterm Infant. Journal of Organizational Psychology and Behavior, 1(1), 29-40.

Sorumlu Yazar: 
Semra ELMAS
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

18 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
1= Hiç emin değilim 2= Çok emin değilim 3= Bazen eminim 4= Eminim 5=Çok eminim
İletişim: