EUROHIS (Avrupa Sağlık Etki Ölçeği)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eser, E., Lağarlı, T., Baydur, H., Akkurt ,V., Akkuş, H., Arslan, E., Cengiz, E., Çiftçioğlu, G., Işık, H., Karabacak, H., Özkapu, T., Özyıldırım, E., Soybaş, H. ve Vural, O.(2010). EUROHIS (WHOQOL-8.Tr) Türkçe sürümünün Türk toplumundaki psikometrik özellikleri.Türkiye Halk Sağlığı Dergisi , 8(3), 136-152.

Sorumlu Yazar: 
Erhan Eser
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: