Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Abacıgil, F., Harlak, H. ve Okyay, P. (2016). Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Türkçe uyarlaması. Okyay, P. ve Abacıgil, F. (Ed.) Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması içinde (s. 21-41). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 1025.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: