Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İkiz, F. E., & Totan, T. (2014). Etkili psikolojik danışman niteliklerinin değerlendirilmesine ilişkin ölçek geliştirme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 269-279.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Ebru İkiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: