Psikolojik Danışman Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taytaş, M. & Tanhan, F. (2021). Psikolojik Danışman Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Computer and Education Research, 9(18), 1037-1058. DOI: 10.18009/jcer.983718

Sorumlu Yazar: 
Metin TAYTAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Öğrencileri tanımaya yönelik ölçme araçlarını başarıyla uygularım
Öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini gerektiği gibi yürütürüm
Verimli ders çalışma teknikleri hakkında öğrencilere gerekli becerileri kazandıracak rehberlik faaliyetlerini başarıyla gerçekleştiririm
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini görmek amacıyla gerekli izleme çalışmalarını yaparım
Öğrencilere gerekli kişisel sosyal rehberlik hizmetlerini başarıyla veririm
Toplam: 30 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (Hiç uygun değil,Çok az uygun,Kısmen uygun,Oldukça uygun,Tamamen uygun
İletişim: