Etkili Öğretmen Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Toraman, Ç., & Çakmak, M. (2020). The relationship between effective teacher characteristics and reasons for choosing teaching profession: Development of an effective teacher inventory. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(3), 420-435. https://doi.org/10.21449/ijate.707272

Sorumlu Yazar: 
Çetin Toraman
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği çalışıldı.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha Güvenirlik çalışıldı.

Konuyla ilgili bilgileri gerektiğinde detaylandırırım.

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alırım.

Öğrencilerime adil davranırım.

Yenilikleri izlerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: