Etkili İletişim Ortamı Yaratma ve İletişimde Fırsat Eşitliği Sağlama Becerileri Anketi – Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Olgun, F. B. (2005). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde etkili iletişim ortamı yaratma ve iletişimde fırsat eşitliği sağlama becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Sorumlu Yazar: 
F. Birsen Olgun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: