Etkili Öğretmen Niteliklerine İlişkin Algı Ölçeği (PETA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gezer, E.T. (2020). The ınfluence of educatıon-themed movıes on pre-servıce teachers’ perceptıon of effectıve teacher attıtudes and personal-professıonal attrıbutes [Unpublished master’s thesis]. Midle East Technical University, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Elif Tuğçe Gezer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: