Etkili İletişim Özyeterlik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yahşi, Ö., ve Aydın, İ. S. (2020). Etkili iletişim Özyeterlik Envanteri’nin geliştirilmesi: Geçerlik– güvenirlik çalışması. Uluslararası Dil Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 2(1), 257-275.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Yahşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: