Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Girgin, D. (2018). Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 17(1), 47-56. doi: 10.17051/ilkonline.2018.413739.

Sorumlu Yazar: 
Demet Girgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: