Çalgı Çalışma Tutum ve Alışkanlıkları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Moray, E. (2003). Üniversite müzik öğrencilerinin çalgı çalışma tutum ve alışkanlıklarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
PDF: