Bireysel Çalgı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçınkaya, B., Eldemir, A. C., (2013). Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 29-36.

Sorumlu Yazar: 
Begüm (Yalçınkaya) AYTEMUR
Geçerlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı α=0,947, Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değeri 0,961

Güvenirlik: 

18 Madde 2 Boyut
Olumlu Tutum (12 m)
Olumsuz Tutum (6 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: