Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Topoğlu, O. ve Erden, E. (2012) Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-11.

Sorumlu Yazar: 
Onur Topoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: