Müzik Eğitiminde Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçükosmanoglu, H.O., Babacan,E., Babacan, M.D. ve Yüksel,G.(2016). Müzük Eğitiminde Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi , 6(13), 189-198 .

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Babacan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: