Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği-Ebeveyn Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. H. ve Aral, N. (2016). Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği ebeveyn formunun (PIPPS-P) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 11(9), 31-52.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: