Etkileme Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cantekin, A. (2003). Etkileme yönetimi: Karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: