Öğretmenlik Mesleği Etik İlkeler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçyiğit, M. ve Karadağ, E. (2017). Öğretmenlik Mesleği Etik İlkeler Envanteri’nin geliştirilmesi. İş Ahlakı Dergisi, 10(2), 247-273. http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2017.10.2.0009

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Koçyiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: